Изработване и прилагане на цялостна маркетинг-комуникационна стратегия

Маркетинговата стратегия е в основата на печелившия бизнес. Тя определя правилното пазарно поведение на фирмата, от което зависи дали потребителите ще изберат нейните продукти/услуги или не. В нея са описани целите на компанията, методите за постигането им и наличните ресурси. Изготвянето на цялостна маркетингова стратегия е основополагащ момент за бъдещия успех на всяка компания.

Процесът

Анализ

Анализ и оценка на настоящото състояние на вашия бизнес
изработка на маркетинг стратегия - анимирано изображение изработка на маркетинг стратегия - анимирано изображение
определяне на бизнес цели - анимирано изображение определяне на бизнес цели - анимирано изображение

Цели

Идентифициране и планиране на специфични бизнес цели, които искате да постигнете

План

Прецизно подбиране на подходящите канали и кампании за постигане на поставените цели
маркетинг канали - анимирано изображение маркетинг канали - анимирано изображение
buyer personas - анимирано изображение buyer personas - анимирано изображение

Клиенти

Изграждане на buyer personas

Бюджет

Определяне и оптимално разпределяне на рекламен бюджет
рекламен бюджет - анимирано изображение рекламен бюджет - анимирано изображение
дигитални медии - анимирано изображение дигитални медии - анимирано изображение

Стратегия

Изработване на унифицирана комуникационна стратегия, включваща дигитални и традиционни медии

За подробности
и всякакви въпроси относно нашите услуги